Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa materiałów i narzędzi stomatologiczno-protetycznych do Poradni Stomatologicznej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37 2018-01-16 10:55:59 Składanie ofert w toku
2018-01-23
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, rękawic oraz nici chirurgicznych 2017-12-28 11:39:26 Minął termin składania ofert
Dostawa tablic informacyjnych 2017-12-11 10:29:23 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu medycznego 2017-11-09 12:21:50 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług wspierających Zamawiającego poprzez Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu 2017-09-18 12:56:12 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku 2017-08-28 14:49:27 Minął termin składania ofert
Dialog techniczny - dostawa systemu kolejkowego do przychodni SPMZOZ w Słupsku 2017-10-13 13:53:33 Minął termin składania ofert
Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej na program profilaktyczny w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2004 roku i zameldowanych na terenie Miasta Słupska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-05-17 12:20:26 Minął termin składania ofert
Kompleksowe zabiegi sanitarno-higieniczne i czynności transportowe w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku 2016-12-09 14:19:55 Minął termin składania ofert
Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego do Zakładu Rentgenodiagnostyki SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37 2017-02-10 10:18:23 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w zakresie przygotowania projektu unijnego 2016-06-28 12:29:42 Minął termin składania ofert
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontrolę, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, obsługą serwisową, podłączeniem analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz kosztami obsługi LSI dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37 2016-05-04 15:19:48 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą mieszadeł hematologicznych do SPMZOZ w Słupsku 2015-11-13 10:11:40 Minął termin składania ofert
Kompleksowe zabiegi sanitarno-higieniczne i czynności transportowe w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku 2015-11-10 12:44:55 Minął termin składania ofert
SPMZOZ w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku II 2015-11-10 12:38:37 Minął termin składania ofert
Zakup wraz dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku 2015-09-16 09:36:20 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą leków do Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku 2014-11-17 14:44:03 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą leków i nici chirurgicznych do Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku 2014-11-07 18:54:22 Minął termin składania ofert
Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku 2014-03-24 11:57:00 Minął termin składania ofert
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do analizatora Cobas e 411 2014-03-27 14:36:43 Minął termin składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku 2014-02-26 11:11:03 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych oraz dostarczeniem fantoma stomatologicznego do ZRTG SPMZOZ w Słupsku 2013-12-13 14:47:05 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego do zdjęć wewnątrzustnych do Zakładu Rentgenodiagnostyki SPMZOZ w Słupsku 2013-11-28 14:27:10 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku 2013-07-30 13:50:46 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (urządzeń peryferyjnych) do SPMZOZ w Słupsku 2013-04-29 14:15:58 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą, klisz rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i odczynników chemicznych oraz kaset RTG do ZRTG SPMZOZ w Słupsku 2013-04-23 16:03:09 Minął termin składania ofert
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury, analizatorów oraz użyczeniem laboratoryjnego systemu informatycznego dla ZDL SPMZOZ w Słupsku 2013-03-22 14:52:00 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37 2013-04-16 13:38:56 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do SPMZOZ w Słupsku 2013-04-10 15:27:41 Minął termin składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku 2013-01-08 14:49:29 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do Poradni Stomatologicznej SPMZOZ w Słupsku 2012-12-04 11:40:21 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w należytym stanie porządkowo-sanitarnym pomieszczeń w obiektach SPMZOZ w Słupsku 2012-11-23 14:26:53 Minął termin składania ofert
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku 2012-12-03 13:59:55 Minął termin składania ofert